O firme

O nás


Naša spoločnosť pôsobí v oblasti výroby káblových zväzkov. Na Slovensku bola založená v roku 1991 so sídlom v Starej Ľubovni. Od samotného začiatku produkcie je spoločnosť striktne zameraná na kvalitu výrobkov.
V priebehu uplynulých dvoch desaťročí sa naša firma stala jedným z lídrov vo svojej oblasti pôsobenia nielen čo sa týka kvantity ale aj kvality výrobkov. Niečo o našej spoločnosti sa dozviete na stránke. V prípade záujmu o viac informácií nás oslovte na uvedených kontaktoch.


  

Z histórie:

Krátko po nežnej revolúcii založili dvaja zahraniční partneri v roku 1991 podnik Zimlet, spol. s r.o., podnik podľa rakúskeho práva o spoločnosti s ručením obmedzeným,  pretože právna forma spol. s r.o. v bývalej československej republike ešte neexistovala. Spoločnosť Zimlet sa etablovala  najskôr ako „predĺžený dielenský stôl“ a kontinuálne bola vybudovaná na vlastný samostatný podnik.
Už v roku 1992 sa rozhodlo o novostavbe, ktorá bola napriek všetkým nepriazňam počas jedného roku dokončená. Rýchla premena doby nútila jedného partnera k rozhodnutiam v smere Čína, z tohto dôvodu došlo k odštiepeniu podniku a z toho vznikla 2.10.1995 spoločnosť mkem, spol. s r.o.
V doterajšej činnosti, vo vývoji, výrobe a odbyte elektrotechnického materiálu, sa systematicky pokračovalo. Certifikáciou podľa ISO 9002:1994 dňa 22.9.1999, bolo dosiahnuté prvé etapové víťazstvo. Pravidelné recertifikačné audity umožnili štandard podľa STN EN ISO 9001:2016.
Vytrvalá a na stále zlepšenia zameraná politika mala za dôsledok, že  už v roku 2000 bolo potrebné rozšírenie výroby a v Tesle, sídliacej v blízkosti, bolo prenajatých ďalších 600m2 výrobnej plochy. O štyri roky neskôr bolo nevyhnutných dodatočne 2000 m2.
So zameraním na elektrické spojenie medzi ťažným vozidlom a prívesom a na vývoj základných produktov, k tomu potrebných, ako zástrčkové spojenia a elektronika, sme sa vyvinuli v  Európe na spoľahlivého partnera.
Zásobujeme týždennými dodávkami Veľkú Britániu-Nemecko-Francúzsko-Škandináviu-Benelux a samozrejme priľahlé krajiny Česko a Poľsko.
Prvé pokusy presadiť sa v Novom Zélande/Austrálii,  južnej Afrike a v Rusku nás  naladili optimisticky, takže sa rozhodlo o prístavbe s plochou 4300 m2. Cieľ: vysunutú výrobu znovu pripojiť.


QR Kontakt

QR CODE website link

Rýchly kontakt

mkem, spol. s r.o., Továrenská 15, 06401 St. Ľubovňa

Personálne oddelenie: +421-52-42 64 235 

Oddelenie nákupu: +421-52-42 64 224

Spojovateľka:  +421 52-42 64 251

Fax: +421-52-43 22 953